Akredytacje
Wnioski akredytacyjne powinny zostać nadesłane w postaci formularza w terminie najpóźniej tydzień przed zawodami. Wnioski akredytacyjne przekazane po ww. terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Tylko poprawnie wypełniony wniosek będzie rozpatrzony przez Biuro Prasowe. Wnioski nie zawierające prawidłowo wypełnionych pól wymaganych nie będą rozpatrywane.

Akredytacje mogą uzyskać tylko osoby pełnoletnie.

Biuro Prasowe może odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Dziękujemy za wszystkie wysłane wnioski akredytacyjne!Zawody: *
Imię i nazwisko (dziennikarza): *
Dziennikarz/Fotograf: *
Numer telefonu: *
Adres e-mail (dziennikarza): *
Redakcja: *
Adres (www) redakcji: *
Numer telefonu redakcji: *
Adres e-mail redakcji: *
Sponsorzy reprezentacji
Polecamy