GTM Start umowa
Ofensywa marketingowa: Aseko Ubezpieczenia z GTM Start!
12 lutego 2018
Speed Car Motor Lublin
Speed Car Motor na zgrupowaniu w Kazimierzu Dolnym (zdjęcia)
12 lutego 2018
Show all

Zakochana Stal Rzeszów

Stal Rzeszów konkurs

Z miłości do Kibiców Stal Rzeszów przygotowała Konkurs Walentynkowy #ZakochanaStalRzeszów

Temat konkursu: Twój najpiękniejszy mecz żużlowy na Stadionie Stali Rzeszów….Forma pracy konkursowej dowolna: plastyczna, pisemna, wideo, fotograficzna lub inna.

Odpowiedzi/prace prosimy zostawiać pod postem na FB lub wysyłać na adres e-mail:marketing@stal.rzeszow.pl (z dopiskiem konkurs walentynkowy)

Do wygrania: Karnet na sezon 2018, Gadżety Kibica.

Konkurs trwa do 14 lutego do godziny 23:59


REGULAMIN KONKURSU #ZakochanaStalRzeszów

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą #ZakochanaStalRzeszów i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Speedway Stal Rzeszów Spółka Akcyjna, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 69, e-mail: marketing@stal.rzeszow.pl zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 12 lutego 2018 do 14 lutego 2018 do godziny 23:59  za pośrednictwem serwisu internetowego facebook : https://www.facebook.com/stalrzeszowspeedway/

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  zapoznanie z regulaminem konkursu
§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: Przygotować pracę konkursową w dowolnej formie (plastycznej, pisemnej, wideo, fotograficznej, oratorskiej lub innej), która treścią będzie nawiązywała do  najpiękniejszego przeżytego meczu żużlowego na naszym stadionie. Ilość słów w przypadku pracy pisemnej bez minimalnych ograniczeń.

2. Zwyciężą 3 najlepsze zdaniem Komisji Konkursowej prace.

3. Prace należy przesłać osobiście na adres e-mail: marketing@stal.rzeszow.pl z dopiskiem Konkurs Walentynkowy w temacie maila bądź zostawić pod postem konkursowym na Facebooku.

4.Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.

5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

6. Nagrodami w konkursie są: Karnet na sezon 2018 oraz gadżety klubowe:czapki, kubki.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w przypadku wygranej przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu  wydania nagrody.

3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych : imię i nazwisko – do publikacji informacji dotyczącej wygranej na oficjalnej stronie Speedway Stali Rzeszów oraz w mediach społecznościowych- oficjalne profile Speedway Stali Rzeszów.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Źródło: www.stal.rzeszow.pl

Dodaj komentarz

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube