/ /

Trans MF Landshut Devils – Abramczyk Polonia Bydgoszcz